Randevu Alın
Koruyucu Tedaviler
Diş sıkma, diş gıcırdatma, hassas diş tedavileri

Hasta Hakları

MosDent olarak öncelikli amacımız, hastalarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda eksiksiz bir sağlık hizmeti vermektir. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleri ile birlikte Dünya Hasta Hakları Bildirgesi'nin belirlediği kuralların rehberliğinde, hasta memnuniyetini en yükseğe çıkarmak için mümkün olan en yüksek standartlarla bu hizmeti sağlamaktayız. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili her türlü soru ve geri bildirimleriniz için de her zaman yanınızdayız.
İletişim Formu | TR
family having fun indoors

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları

ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN OLARAK FAYDALANMA
Hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma; tüm tetkik, tanı ve tedavilerde, dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce farkı gözetmeksizin sağlık hizmetini eşit olarak alma; hastalığın türü, zaman, ikamet yeri veya mali kaynaklar konusunda ayrım yapılmaksızın hizmet alma.

BİLGİ İSTEME
Kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma.

SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Hastalarımız, tabi olunan mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Hastalarımız talep ettiklerinde, kendilerine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri ile görev ve unvanları hakkında bilgi alabilir. Hastalarımızın, mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile kendilerine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu isteme hakkı vardır. Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİNİ İSTEME
Hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma.

TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM
Hastalarımız, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhislerinin konulması, tedavilerinin yapılması ve bakımlarını isteme hakkına sahiptir.

TIBBİ GEREKLİLİKLER DIŞINDA MÜDAHALE YASAĞI
Hastalarımıza, teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve yapılması talep de edilemez. Hangi nedenle olursa olsun hastamızın yaşama hakkından vazgeçilmez, kendi isteğiyle bile olsa kimsenin yaşamına son verilmez.

TIBBİ KAYITLARA ERİŞİM VE DÜZELTİLMESİNİ İSTEME
Hastalarımız, yasalarla uyumlu olmak üzere, kendi dosyalarına ulaşarak hastalıklarıyla ilgili bilgileri alma, fotokopi ile çoğaltma, soru sorma ve hata varsa onların düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

TIBBİ ÖZEN GÖSTERİLMESİ
Hastalarımız, uluslararası kalite yönetim standartları ile çalışan merkezimizden kaliteli ve tıbbi etik kurallara uygun nitelikte sağlık hizmeti alma, uluslararası standartlara göre, yeniliklerden teşhis prosedürleri dahil olmak üzere yararlanma, hastalıklarının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde ağrı, acı ve sıkıntıdan korunma, değerlendirilme ve kendi kişisel ihtiyaçlarına göre teşhis ve tedavi programlarını yönlendirme hakkına sahiptir.

MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ
Merkezimizde, kişisel bilgileriniz, sağlık durumunuz, konulan teşhis ve yapılan tedavi konularındaki bilgilerinizin yanı sıra özel ziyaretçilerinizin gizli tutulması hakkınız korunmaktadır.

RIZA (ONAY) HAKKI
Gerçekleşecek herhangi bir ameliyat veya tedavi öncesinde bilgilendirilme ve rıza vererek tedaviye katılma. Hiç kimse, bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

TEDAVİYİ REDDETME HAKKI
Tedavinize veya tıbbi müdahaleye itiraz etme veya tedavi süresince kararınızı değiştirip tedaviyi kendi rızanızla sonlandırma.

GÜVENLİK HAKKI
Sunulan sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma.

DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİRME HAKKI
Dini vecibelerinizi yerine getirme ve psikolojik destek alma.

SAYGINLIK GÖRME HAKKI
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlığa uygun şartların sağlanmış olduğu bir ortamda hizmet alma.

ZİYARET VE REFAKATÇİ HAKKI
Merkezimiz yönetimince belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme, mevzuat ve imkanlar ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurma.

ŞİKAYET HAKKI
Bir zarar gördüğünüzde şikayette bulunabilir, bu amaçla görevlendirilmiş olan Hasta Hakları Birimi'ne başvurabilirsiniz. Çözülemeyen şikayetleriniz ile ilgili 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvurabilirsiniz.

Hastanın Sorumlulukları

 • Tedavinizde bize yardımcı olacak mevcut belirtileri, sağlık geçmişinizi, merkezimizde bulunduğunuz zamanlar da dahil hastalığınız hakkında bütün bildiklerinizi bize bildiriniz.
 • Aldığınız ilaçların dozunu ve ne kadar sıklıkla aldığınızı bize anlatınız. Kullandığınız reçetesiz ilaçları, besleyici ek ilaç ve bitkisel ürünleri ve/veya alternatif ilaç ve tedavileri de belirtiniz. Herhangi bir ilaca karşı alerji ve reaksiyonlarınız var ise mutlaka bahsediniz.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole geliniz ve tedavinizin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmayı ihmal etmeyiniz. Sizlere verilen randevu tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelisiniz.
 • Sizin bakımınızdan sorumlu hekimin tavsiye ettiği tedavi planını uygulayınız.
 • İşlemleriniz ve testleriniz ile ilgili personelimizin size söylediklerini veya yapmanız gerekenleri anlamadığınızda tekrar sorunuz. Ayrıca tedaviniz süresince sizden istenilenleri yapamayacağınızı düşünüyorsanız bunları da bildiriniz.
 • Tedaviyi reddetmeniz durumunda ya da hekiminizin talimatlarını uygulamadığınız durumda alacağınız sorumluluğu kabul ediniz ve tedavi red formunu doldurunuz.
 • Cerrahi bir girişim gerektiğinde yapılacak işlem hakkında size verilen bilgiyi anladığınızdan emin olunuz. Herhangi bir alerjiniz varsa ya da daha önce anesteziye karşı kötü bir reaksiyonunuz olmuş ise bunu cerrahınıza, hemşirenize ya da anestezi uzmanınıza bildiriniz.
 • Diğer öncelik tanınan hastalar ve merkez personelinin haklarına saygı gösteriniz, gürültü ve ziyaretçi sayısı gibi konularda yardımcı olunuz.
 • Hasta bakım ve durumlarını etkileyecek, kurum kurallarına ve yönetmeliklere uyunuz.
 • Başkalarının ve merkezimizin eşyalarına karşı saygı gösteriniz.
 • Tıbbi bakımınız ile ilgili ödemeleriniz konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri merkezimize veriniz ve kuruma karşı mali yükümlülüklerinizi yerine getiriniz.
 • Haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüzde veya sorun yaşadığınızda Hasta Hakları Birimi’ne başvurunuz.
© 1992-2024 Tüm hakları saklıdır. MosDent, Özel Bahçelievler Mos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ticari markasıdır. Kayıtlı adresimiz Bahçelievler Mahallesi Naci Kasım Sokak 2/3 Bahçelievler 34180 İstanbul - Türkiye
Son güncelleme: 05.09.2023 11.06

İnternet Sitesi: FocalHaus.com
magnifiercross