Randevu Alın
Koruyucu Tedaviler
Diş sıkma, diş gıcırdatma, hassas diş tedavileri

Kanal Tedavisi

in which cases is root canal treatment performed
İçindekiler   +
Hemen Bilgi Alın!
CTA Form | TR (Vertical)
Bu sayfayı paylaş!
Tedavi Süreci
Kalış Süresi
1-2 gün
Ziyaret Sayısı
1-2
Tedavi Süresi
2-3 saat
Anestezi
İyileşme Süresi
Takip Ziyareti
-
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın 

Kanal Tedavisi Nedir?

Ağızdaki mikroplar dişlere zarar veren asitler üreterek diş çürüğüne neden olabilir. Diş çürüğü tedavi edilmezse ağrı, enfeksiyon ve diş kaybı gibi durumlara yol açabilir. Dişlerin çürümesine neden olan en önemli etkenlerin başında bakteriler ve yiyecekler gelir. Dişlerde ve diş etlerinde bulunan plak, şeffaf ve yapışkan bir maddedir. Plaklarda, tüketilen gıdalardaki şekerle beslenen bakteriler bulunur. Bakterilerin beslenme sırasında ürettiği asitler, yemekten bir süre sonra dişlere saldırmaya başlar. Zaman içerisinde asitler dişleri tahrip eder ve diş çürümesi oluşur.

Kötü bir şekilde çürümüş ya da enfekte olmuş bir dişi onarmak ve kurtarmak amacıyla kanal tedavisinden faydalanılabilir. Kanal tedavisi sırasında, dişin içindeki ölü ya da ölmekte olan sinir dokusu ve bakteriler çıkarılarak diş kurtarılmaya çalışılır.

Kanal Tedavisi Neden Yapılır?

Her dişteki diş minesinin altında “pulpa” olarak adlandırılan bir yumuşak doku alanı vardır. Pulpa dişin sinirlerini, damarlarını ve atardamarlarını taşır. Üst pulpa odasından kök ucuna doğru dallanan çok küçük, ince geçitler ise pulpa olarak adlandırılır.

Dişin içindeki pulpa zaman zaman hastalık ya da bakteriler gibi nedenlere bağlı olarak enfekte olur ya da dişteki travmatik yaralanma sonucu hasar görür. Enfekte olan ya da tedavi edilmeyen kök kanalı nedeniyle ağızdaki bakteriler kan dolaşımına girebilir ve vücudun diğer bölgelerinde enfeksiyonlara neden olabilir. Kanal tedavisi sayesinde vücudun diğer bölgelerinde potansiyel olarak zararlı enfeksiyonlar önlenebilir ve çoğu zaman hasarlı dişin kurtarılması mümkün olabilir.

Kanal tedavisi dişin kök ucunu ya da sinirini, pulpa odası, pulpa ve kanal adı verilen yapılar üzerinde etkilidir. Sinirlerin herhangi bir travması ya da enfeksiyon dolayısıyla gerek duyulabilen kanal tedavisine başvurulmasına neden olan bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çürük dişten gelen bakterilerin dişin içinden geçmesi ve pulpayı istila etmesi
 • Yontulma ya da kırılma gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelen travma sonucunda dişteki sinirlerin açığa çıkması
 • Dişin çürük nedeniyle enfekte olması, yani dişte apse oluşması
 • Yaş alma ya da yaralanma anında müdahaleye ihtiyaç duyulmayan travma nedeniyle dişin yavaş yavaş ölmesi

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisi öncesinde topikal bir maddeyle hastanın diş etleri uyuşturulur. Diş etlerini, dili ve cildi tamamen uyuşturmak için tedavi bölgesinin yakınına lokal anestezi enjekte edilir.

Etkilenen dişin çevresindeki dişleri komşu dişlerden izole etmek ve hastanın işlem sırasında oluşan artıkları yutmasını önlemek için dişin çevresine diş bendi yerleştirilir. Dişin üst kısmında küçük bir delik açılır. Bu sayede pulpa odası, pulpa ve kök kanallarına ulaşılması hedeflenir.

Pulpa çıkarılarak pulpa odası temizlenir. Kanallar artıklardan ve dokulardan arındırıldıktan sonra genellikle antibiyotik ilaçlar ve diş eti çizgisine kadar geçici dolgu malzemeleri kullanılarak doldurulur. Gerekli durumlarda kanalın birkaç gün açık bırakılıp boşaltılması söz konusu olabilir. Bazı durumlarda ise kanalın hemen son kanal dolgusuyla doldurulması tercih edilebilir.

Kanallar kaçıcı olarak kapatılmasıysa, geçici dolgu yerinden çıkarılarak olası bir kontaminasyonun önlenmesi için pulpa odasıyla kanallar kauçuğa benzer bir malzemeyle doldurulur. Dişin hala zayıf olması halinse, kanal dolgusunun üzerinen metal bir post yerleştirilerek diş güçlendirilebilir.

Doldurma ve alanın kalıcı olarak kapatılmasından sonra dişin ölçüsü alınır. Bu ölçü etkilenen dişin üzerine yerleştirmek için yapay bir taç yapmak üzere kullanılır. Bazı vakalarda kalıcı taç yapılana dek dişin üzerine geçici bir taç yerleştirilmesi tercih edilebilir.

hangi durumlarda kanal tedavisi yapılır

Hangi Durumlarda Kanal Tedavisi Yapılır?

Kanal tedavisinin ağrıyan ya da çürüyen her dişe uygulanması söz konusu değildir. Bakteri kaynaklı ve hafif ağrıya neden olan ya da hiç ağrı yapmayan çürüklerin dolguyla tedavi edilmesi mümkündür. Diş bu aşamada tedavi edilmediği takdirde, bakteriler dişin özüne ilerler ve iltihaplanma olur. Bu durumda kanal tedavisine ihtiyaç duyulabilir.

Kanal tedavisi uygulanmasını gerektiren bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çiğneme ya da baskı uygulama sırasında şiddetli diş ağrısı yaşanması
 • Sıcağa ya da soğuğa karşı hassasiyet gelişmesi
 • Diş renginin kararmaya başlaması
 • Yakınlardaki diş etlerinde şişme ve hassasiyet gelişmesi

Bunların yanı sıra kanal tedavisini gerektiren bazı durumlar şu şekildedir:

 • Dişte ilerlemiş çürükler, dişin iç kısmındaki dokulara ulaşabilir ve enfeksiyona yol açabilir. Bu durumda, enfekte pulpa dokusunun temizlenmesi ve dişin korunması için kanal tedavisi gerekebilir.
 • Dişteki çürük, kırık ya da aşınma sonucu dentin tabakasının açığa çıkması ve dişin hassasiyet göstermesi durumunda, kanal tedavisi dişin iç kısmını korumak ve hassasiyeti azaltmak için uygulanabilir.
 • Dişlerdeki travmalar sonucu pulpa dokusu hasar görebilir veya canlılığını kaybedebilir. Bu durumda, enfeksiyon riskini azaltmak ve dişi korumak için kanal tedavisi gerekebilir.
 • Diş eti hastalıkları sonucu diş kökü çevresinde oluşan enfeksiyonlar, pulpa dokusuna yayılabilir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kanal tedavisi fayda sağlayabilir..
 • Dişte sürekli olarak ağrı hissedilmesi durumunda, kök kanalında enfeksiyon veya irritasyon olabilir. Bu durumda, ağrının nedenini belirlemek ve tedavi etmek için kanal tedavisi yapılabilir.
kanal tedavisi

Kanal Tedavisi Uygulaması Ne Kadar Sürüyor?

Dişin ne derece hasarlı olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte ortalama bir kök kanal tedavisi 30 ila 60 dakika sürebilir. Enfeksiyonun yayıldığı vakalarda, enfekte bölgesinin çıkarılması ve diş yapısının mümkün olduğunca korunması için daha fazla çalışılması gerektiğinden tedavisi süresi 90 dakikayı bulabilir. Hatta bazı durumlarda tedavi birden fazla seansta tamamlanabilir.

Tedavi Öncesi Süreç Nasıldır?

Tedavi öncesi hastanın şikayetleri dinlenir, hasta muayene edilir ve gerekli durumlarda görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Bu sayede dişin iç yapısı ve kök kanalları incelenerek dişin iç kısmındaki olası enfeksiyonlar ve hasarlar belirlenebilir. Enfekte ya da hasar görmüş pulpa dokusu varsa kanal tedavisi planlanır.

Tedavi Aşamaları Nelerdir?

Kanal tedavisi, dişin iç kısmında bulunan enfekte ya da hasar görmüş doku temizlendikten ve tedavi edildikten sonra, dişin korunması için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Genellikle bir ya da birden fazla seansta tamamlanır.

 • Tedavi sırasında acı ve ağrı hissedilmemesi için anestezi uygulanır.
 • Dişin çevresi steril bir şekilde hazırlanır. Dişin çevresini temizlenip korunur ve dişe erişim kolaylaştırılır.
 • Diş üzerinde delik açılır. Pulpa ile enfekte olmuş ya da hasar görmüş diğer dokular çıkarılır. Bu işlemin amacı, dişin iç kısmındaki enfeksiyonu ya da irritasyonju ortadan kaldırmaktır.
 • Kök kanalları özel aletler kullanılarak temizlenir ve şekillendirilir. Kök kanallarındaki bakteriler ve doku kalıntıları uzaklaştırılır.
 • Kök kanalları, antiseptik solüsyonlar veya diğer dezenfektanlarla yıkanarak enfeksiyon riski azaltılır ve temizlenir.
 • Kök kanalları temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra, içlerine özel bir dolgu maddesi (genellikle Gutta Percha olarak adlandırılan kauçuk benzeri bir malzeme) yerleştirilir. Böylece, dişin iç kısmını korunabilir ve yeniden enfeksiyon riski azaltılabilir.
 • Kanal tedavisi tamamlandıktan sonra, dişin üzerindeki delik kapatılır ve diş restore edilir. Bu, dişin güçlendirilmesi ve normal fonksiyonunu geri kazanmasını sağlar. Restorasyon işlemi; dolgu, taç ya da benzeri bir diş protezi kullanılarak yapılabilir.

Kanal Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Etmenizi Öneriyoruz?

Kanal tedavisinden sonra erken dönemde bir miktar ağrı ya da uyuşukluk hissedilebilir. Kanal tedavisi uygulanan diş canlılığını yitirdiğinden kırılma riski artacaktır. Bu nedenle, iyileşme sürecinde çok sert besinler tüketmemek ve tam iyileşme olana dek dişi kullanmamak önemlidir.

Kanal tedavisinden sonra en az iki saat herhangi bir şey yenilmemeli ve içilmemelidir. Sonrasında ise çok sıcak ve soğuk yiyecek ve içecek tüketiminden uzak durulmalıdır. Normal şartlar altında kök kanal tedavisi dişteki enfeksiyonu giderdiğinden, tedaviden sonra antibiyotik kullanılması gerekmez. Ancak, dişte aşırı hassasiyet ya da ileri derecede enfeksiyon varsa, antibiyotik kullanılması söz konusu olabilir.

Kanal tedavisinden sonraki süreçte ağız ve diş bakımı eksiksiz bir şekilde uygulanmalı, rutin diş hekimi muayeneleri aksatılmamalıdır. İyileşme süreci çeşitli etkenlere bağlı olarak kişi özelinde değişebilmekle birlikte, hızlı ve sağlıklı bir iyileşme süreci yaşamak için diş hekiminin önerileri uygulanmalıdır.

Kanal Tedavisi Sonrası Ağrı Olur mu?

Kanal tedavisi öncesi ağrı ya da enfeksiyon olan vakalarda, tedaviden sonraki birkaç gün boyunca diş hassasiyeti hissedilebilir. Bu durumda diş hekiminin reçete ettiği ağrı kesicilerin kullanılması fayda sağlayabilir.

Kanal Tedavisi Fiyatları

Kanal tedavisi fiyatları; tedavinin uygulanacağı dişin durumu, küçük azı, büyük azı ya da kesici diş olmasına yani dişin yapısına, dişteki enfeksiyonun derecesine, daha önce bir kanal tedavisi görüp görmediğine, tedavinin uygulandığı kliniğin fiyat politikasına ve daha pek çok farklı unsura bağlı olarak değişebilir.

Son Güncelleme: 15.06.2024
4.6
Toplam 174 Değerlendirme Üzerinden
google
nur dündar
25.08.2022

Dr Kardelen hanım ve asistini gayet Güler yüzlü, sakin ve anlayışlı davrandılar. Çok teşekkür ediyoruz. (Translated by Google) Dr. Kardelen and her assistant were very friendly, calm and understanding. Thank you very much.

google
Gokhan Ergil
25.08.2022

Başta doktorumuz Emre ÜNLÜ ve Melis Hanım` ın ilgi ve alakaları muhteşem. Korkusu olanlara tavsiyem mosdent e gidin. Doktorumuzun eli çok hafif ve aynı zamanda psikolog gibi korkularınızdan arındırıyor. (Translated by Google) The interest and relevance of our doctor Emre ÜNLÜ and Ms. Melis are amazing. My advice to those who are afraid, go to mosdent. Our doctor's hand is very light and at the same time relieves you of your fears like a psychologist.

google
Emre Duru
22.08.2022

MR. Hakan and Ömer, we have known each other more than 25 years, they were my dentist when I was young and now they are my family’s dentist. While living in Turkey, Eastern Europe, Russia and now in America, anytime I needed , I took the first flight and visited them, they always found a time for us, took good care of us, did quick and perfect job, never needed to come back. Perfect customer service, great care and attention , full service , affordable prices and extremely qualified team. Recently another great service for my entire family. Always happy , and always recommending. Thank you MOS Dental team.

google
Ekin Padak
18.08.2022

doktor gözde hanım ve emre bey çok rahat çok profesyoneller özellikle melis hanım aileden birisi gibi çok ilgili ve çok samimi ??? (Translated by Google) Doctor Gözde and Mr. Emre are very comfortable, very professionals, especially Ms. Melis is very caring and very sincere like a family member ???

google
Salih Baki
12.08.2022

Baki Ailesi olarak hastanenizde bulunan butun personellerin ilgi ve alakalarını tedavi boyunca eksik etmeyen Doktarlarina ve personellerine özellikle Melis hanıma çok teşekkür ederiz (Translated by Google) As Baki Family, we would like to thank the Doctors and staff, especially Ms. Melis, who did not miss the interest and relevance of all the staff in your hospital throughout the treatment.

Hemen Randevu Oluşturun!
CTA Form | TR
Bu Hizmeti Sunan Hekimlerimiz
© 1992-2024 Tüm hakları saklıdır. MosDent, Özel Bahçelievler Mos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ticari markasıdır. Kayıtlı adresimiz Bahçelievler Mahallesi Naci Kasım Sokak 2/3 Bahçelievler 34180 İstanbul - Türkiye
Son güncelleme: 05.09.2023 11.06

İnternet Sitesi: FocalHaus.com
magnifiercrosschevron-right-circle