Randevu Alın
Koruyucu Tedaviler
Diş sıkma, diş gıcırdatma, hassas diş tedavileri
maxillofacial tedavisi
İçindekiler   +
Hemen Bilgi Alın!
CTA Form | TR (Vertical)
Bu sayfayı paylaş!

Maxillofacial Nedir?

Maxillofacial cerrahi diğer bir deyişle ağız ve çene cerrahisi; ağız, çene, yüz ve boyun bölgelerini etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilenen alandır. Her yaş grubunda ortaya çıkan ağız, diş ve çene bölgesinin sert ve yumuşak dokularındaki hastalıklar, bozukluklar ve yaralanmalarla bunların tanısına ve düzeltilmesine yönelik yöntemler ağız ve çene cerrahisinin kapsamında yer alır.

Ağız, diş, çene ve yüz ile ilgili karmaşık diş problemlerinin ve tıbbi durumların tedavisi ağız ve çene cerrahisi kapsamında gerçekleştirilir. Ağız ve çene cerrahisi ağırlıklı olarak yüz rekonstrüktif cerrahisi, yüz travması cerrahisi ve çene kemiğini içeren yirmilik diş çekimleri ile diş implantları gibi diş prosedürlerine odaklanır.

maxillofacial tedavisi nasil uygulanir

Maxillofacial Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Maxillofacial tedavilerinin pek çok farklı türü vardır. En sık uygulanan maxillofacial tedavisi çeşitleri aşağıda sıralanmıştır:

İmplant Tedavisi

Bir ya da daha fazla sayıdaki diş eksikliğini giderme amacıyla uygulanır. Yapay diş kökleri olan implantlar bir yandan eksik dişin restorasyonunu desteklerken bir yandan da çene kemiği kaybını durdurmaya ya da önlemeye yardımcı olur.

İmplant tedavisinin uygunluğu yapılan detaylı bir muayene ve değerlendirme süreciyle belirlenir. Dişler ve diş etleri kapsamlı bir şekilde incelenir. Kemik yoğunluğunun ve miktarının değerlendirilmesi implant tedavisinin başarısı açısından çok önemlidir. İmplantların yerleştirilebilmesi için yeterli kemik yapısının bulunduğundan emin olmak, ayrıca implantların tam olarak nereye yerleştirilmesi gerektiğini belirlemek için röntgen ve BT taramalarından yararlanılabilir.

Diş Çekimi

Bir ya da daha fazla dişin ağızdan tamamen çıkarılması işlemine diş çekimi denilir. Daimi dişlerin yaşam boyu hayatta kalması amaçlansa da bazı nedenlerden dolayı diş çekimi gerekli bir durum haline gelebilir. Diş çekimleri basit ya da cerrahi şekilde yapılabilir. Diş çekiminin nasıl yapılacağı dişin şekline, boyutuna, mevcut durumuna ve ağızdaki konumuna göre belirlenir. Diş etlerinin üzerinde görünen ve diş hekiminin tek parça halinde çıkarabileceği dişlerin çekimi basit çekim olarak adlandırılır.

Cerrahi çekim daha komplike bir süreçtir. Diş eti dokusunun, kemiğin ya da her ikisinin de çıkarılması söz konusu olan cerrahi çekimde dişin parçalar halinde çıkarılması gerekebilir. Yirmi yaş dişleri birçok kişide gömülü durumda olduğundan en son çıkan ve genellikle çekilmesi gereken ilk dişlerdir.

Diş çekiminin gerekli olduğu durumlarda öncelikle hastaya konsültasyon yapılır. Cerrahi çekim yapılacak olan hastalardan çıkarılacak olan kemik, diş ya da her ikisinin miktarına bağlı olarak uygulamadan bir süre önce hastanın bazı ilaçları bırakması istenebilir. Çekimden önce kişinin diş röntgeni çekilerek diş kökünün eğriliği ve açısı değerlendirilir. Anestezi uygulandıktan sonra prosedüre başlanır.

Dişin, diş eti dokusunun ya da kemiğinin altına gizlendiği durumlarda diş etinin kesilmesi ya da tıkayan kemik bölgesinin çıkarılması gerekebilir. Çekimden sonra kanamanın kontrol altına alınabilmesi için dikiş ya da ek işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Diş hekimi ya da cerrah çekim bölgesinin üzerine kalın gazlı bir bez tabakası yerleştirir. Kanı emmesi ve pıhtılaşma sürecinin başlatılması için hastadan ısırması istenir.

Ağız Bölgesindeki Kist ve Tümör Tedavileri

İçi havayla, sıvıyla ya da yarı sıvı/katı maddeyle dolu olan keselere kist; anormal doku kütlelerine ise tümör adı verilir. Ağız ve çene cerrahisinin en önemli çalışma alanlarından biri odontojen kistler ve tümörler olarak bilinir. Ağız bölgesindeki kistlere ve tümörlere tanı koyulabilmesi için klinik ve radyolojik muayene ile biyopsiden faydalanılır.

Tedavisi zamanında ve doğru şekilde yapılmadığı için ilerleyen diş ve diş eti enfeksiyonları, gömülü dişler, çekimleri tam olarak yapılamayan ve kalan kökler, travmalar, bazı gelişimsel anomaliler, eksik ve hatalı bir şekilde uygulanan tedaviler ile genetik etkenler gibi nedenlerden dolayı odontojen kistler görülebilir.

Ağız bölgesindeki kistlerin tedavisinde enükleasyon ve marsupializasyon yöntemleri kullanılır. Kistin tek seansta tamamıyla çıkarılmasına enükleasyon denilir. Bu tür durumlarda, kiste neden olduğu düşünülen enfekte kök, diş ya da gömük diş de eş zamanlı olarak çıkarılır. Kistin konumunun ve büyüklüğünün tek seansta çıkarılmasına izin verilmediği durumlarda marsupializasyon prosedürüne başvurulur. Bu prosedür kapsamında kistin içindeki basınç azaltılarak kist küçültülür. Kist kavitesi küçültülünce enükleasyon prosedürüyle kistin tamamen çıkarılması sağlanır.

Diş ve çevre dokularından kaynaklanan iyi huylu tümörlerin klinik şartlarında tedavi edilmesi genellikle mümkündür. Kötü huylu tümörlerin tedavisi için ise hastalar ilgili uzmanlık alanlarında yönlendirilir.

Maxillofacial Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Maxillofacial tedaviler;

- Yiyecekleri çiğneme, yutma ya da ısırma zorluğu yaşayan
- Damağa gömülü ya da komplike dişleri çekilmesi gereken
- Kronik çene ya da çene eklemi ağrıları olan
- Çene ve yüz bölgesinde kırık oluşan
- Dişlerinde aşırı düzeyde aşınma meydana gelen
- Ağız açıklığının şeklinin ve boyutunun anormal olmasından kaynaklanan konuşma zorluğu, sesli solunum ve horlama gibi sorunlar yaşayan
- Çenesinde kistik ve tümör gibi oluşumlar bulunan
- Ağız, çene ve yüz bölgesinde enfeksiyon oluşan
- Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve işlevsel bozukluklara neden olan deformiteler bulunan
- Ağız bölgesinde yumuşak doku hastalıkları görülen
- Diş kökenli kemik içi lezyonlar olan
- Damak ve dudak yarıkları bulunan
- Kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle çenesinde kemik nekrozları oluşan kişilere uygulanabilir.

maxillofacial tedavisi

Maxillofacial Tedavisi Avantajları Nelerdir?

Maxillofacial tedavi; diş, çene, ağız ve yüz bölgesiyle ilgili pek çok farklı durumu tedavi etmeye yönelik cerrahi prosedürleri kapsar. Ağız ve çene cerrahisi kapsamında estetik düzeltmeler için farklı seçenekler yer alır. Dental implant ve çene cerrahisi prosedürleriyle, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan diş kayıplarının yerine yeni dişler yapılabilir. Aynı zamanda, çene yapısında gerçekleştirilen düzeltmelerle daha estetik bir gülümseme elde etme imkanı sağlanabilir.

Maxillofacial tedaviler ile ciddi düzeyde diş çürüklerinin, kırıklarının ya da diğer diş sorunlarının tedavi edilmesi mümkündür. Uygulanan tedavi sayesinde ağrının azaltılması, çiğneme fonksiyonunun optimize edilmesi ve genel ağız sağlığının iyileştirilmesi gibi faydalar sağlanır.

Bazı kişilerde doğuştan ya da kazalara bağlı olarak çene anomalileri görülebilir. Ağız ve çene cerrahisi prosedürleri ile bu tür sorunların giderilmesi mümkündür. Dental implant tedavisi, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen ve estetik kaygılara neden olabilen diş eksikliklerini gidermeye yardımcı olur. Böylece, hastanın doğal dişlere benzer bir görünüm ve işlev sağlanması mümkündür.

Yukarıda sıralananlara ek olarak daha pek çok farklı durumda maxillofacial tedavi yani ağız ve çene cerrahisi tedavileri uygulanarak hastalarının genel sağlık durumlarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması mümkündür.

Maxillofacial Tedavisi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Maxillofacial tedaviler doğrudan hastalığa yöneliktir. Uygulanacak olan tedavi özelinde hastaya lokal anestezi, genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yapılması tercih edilebilir.
 • Hastanın kronik bir hastalığı ya da düzenli olarak kullandığı bir ilaç varsa, ağız ve çene cerrahisi tedavisinden önce doktoruna bilgi vermesi gerekir.
 • Tedavi sürecinde çekilen röntgen kayıtları, verilen tetkikler ve kullanılan ilaçlar doktorla paylaşılmalıdır.
 • Özellikle çene ameliyatlarında, solunum ve dolaşım sistemi üzerinde önemli etkilere sahip anestezik ilaçlar kullanılır. Bu nedenle ihtiyaç görüldüğü durumlarda konsültasyon için farklı alanlarda uzmanlaşmış hekimlerden destek alınabilir.
 • Ağız ve çene cerrahisi prosedürü lokal anestezi altında uygulanacaksa, doktor tarafından aksi söylenmediği durumlarda operasyona tok karnına gidilmelidir.
 • Ameliyat öncesi ağız hijyeni çok önemlidir. Bu nedenle, ameliyata gelmeden önce dişler mutlaka fırçalanmalıdır.

Maxillofacial Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Lokal anesteziyle gerçekleştirilen maxillofacial tedaviler, genellikle gömülü diş çekimi gibi prosedürleri kapsar. Ameliyat sonrası cerrahın önerilerine uygun bir şekilde yara bakımı yapmak, hızlı ve sağlıklı bir iyileşme süreci yaşanması açısından önemlidir.
 • Ameliyatın ardından ameliyat bölgesine yerleştirilen steril tampon 30 dakika boyunca ısırılarak sıkıca tutulmalıdır.
 • 30 dakika sonunda tampon atılabilir. İlk tampon atıldıktan sonra hafif kanama olabilir. Ağızda biriken kanın tükürülmesi ya da yara yerine dille bastırılması nedeniyle kanama artabilir. Böyle bir durumda, kan hafifçe yutulabilir ya da yavaşça ağız kenarından dışarı aktarılabilir. İlk tampon çıkarıldıktan sonra şiddetli bir kanama olursa, ikinci bir tampona gereksinim duyulabilir.
 • Ameliyattan 2 saat sonra yemek yemeye, 1 gün sonra ise gargara yapmaya ve diş fırçalamaya başlanabilir. Ancak hafif bir beslenme programı tercih edilmeli, ameliyatın yapıldığı bölgeyle yemek yenilmemeli, çok soğuk, çok sıcak, asitli ve aşırı baharatlı gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır.
 • Ameliyat bölgesinde “alveolit” adı verilen bir enfeksiyonun gelişmesi riskine neden olabileceğinden, ameliyattan sonraki 1 hafta boyunca sigara içilmemelidir.

Maxillofacial Tedavisi Fiyatları

Maxillofacial tedavisi fiyatları; uygulanacak tedavinin kapsamı, prosedürün karmaşıklığı, uygulamayı yapacak doktorun deneyimi ve uygulamanın yapılacağı kliniğin fiyat politikası gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Son Güncelleme: 16.06.2024
4.6
Toplam 174 Değerlendirme Üzerinden
google
nur dündar
25.08.2022

Dr Kardelen hanım ve asistini gayet Güler yüzlü, sakin ve anlayışlı davrandılar. Çok teşekkür ediyoruz. (Translated by Google) Dr. Kardelen and her assistant were very friendly, calm and understanding. Thank you very much.

google
Gokhan Ergil
25.08.2022

Başta doktorumuz Emre ÜNLÜ ve Melis Hanım` ın ilgi ve alakaları muhteşem. Korkusu olanlara tavsiyem mosdent e gidin. Doktorumuzun eli çok hafif ve aynı zamanda psikolog gibi korkularınızdan arındırıyor. (Translated by Google) The interest and relevance of our doctor Emre ÜNLÜ and Ms. Melis are amazing. My advice to those who are afraid, go to mosdent. Our doctor's hand is very light and at the same time relieves you of your fears like a psychologist.

google
Emre Duru
22.08.2022

MR. Hakan and Ömer, we have known each other more than 25 years, they were my dentist when I was young and now they are my family’s dentist. While living in Turkey, Eastern Europe, Russia and now in America, anytime I needed , I took the first flight and visited them, they always found a time for us, took good care of us, did quick and perfect job, never needed to come back. Perfect customer service, great care and attention , full service , affordable prices and extremely qualified team. Recently another great service for my entire family. Always happy , and always recommending. Thank you MOS Dental team.

google
Ekin Padak
18.08.2022

doktor gözde hanım ve emre bey çok rahat çok profesyoneller özellikle melis hanım aileden birisi gibi çok ilgili ve çok samimi ??? (Translated by Google) Doctor Gözde and Mr. Emre are very comfortable, very professionals, especially Ms. Melis is very caring and very sincere like a family member ???

google
Salih Baki
12.08.2022

Baki Ailesi olarak hastanenizde bulunan butun personellerin ilgi ve alakalarını tedavi boyunca eksik etmeyen Doktarlarina ve personellerine özellikle Melis hanıma çok teşekkür ederiz (Translated by Google) As Baki Family, we would like to thank the Doctors and staff, especially Ms. Melis, who did not miss the interest and relevance of all the staff in your hospital throughout the treatment.

Hemen Randevu Oluşturun!
CTA Form | TR
Bu Hizmeti Sunan Hekimlerimiz
© 1992-2024 Tüm hakları saklıdır. MosDent, Özel Bahçelievler Mos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ticari markasıdır. Kayıtlı adresimiz Bahçelievler Mahallesi Naci Kasım Sokak 2/3 Bahçelievler 34180 İstanbul - Türkiye
Son güncelleme: 05.09.2023 11.06

İnternet Sitesi: FocalHaus.com
magnifiercrosschevron-right-circle