Randevu Alın
Hizmetler

Kemik Grefti (Membran)

kemik grefti
İçindekiler   <
Hemen Bilgi Alın!
CTA Form | TR (Vertical)
Bu sayfayı paylaş!
Kemik Grefti (Membran)

Kemik Grefti Nedir?

Dental implant tedavisinin başarılı olması için en önemli unsurlardan biri, uygulama yapılacak bölgede yeterli kemik desteği bulunmasıdır. Bölgede yeterli genişliğe ve uzunluğa sahip kemik desteği bulunmadığı takdirde, implant tedavisi başarılı olamaz. Bu nedenle, kemik yetersizliği olan ve implant tedavisi uygulanacak hastalarda ilk ve en önemli adım, kemik yetersizliği sorununun giderilmesi olarak kabul edilir.

Kemik grefti, genellikle dental implant tedavisi uygulanacak hastalarda sıklıkla tercih edilir. Çene kemiğinde kemik kaybı olması durumunda, kayıp olan bölgede kemik oluşturmak için bir dizi işlem uygulanır. Kemik grefti prosedürünün; kişinin kendi vücudundan alınan kemik dokusu, hayvansal kaynaklardan elde edilen greftler ya da sentetik greftler kullanılarak uygulanması mümkündür.

Cerrahi bir prosedür olan kemik grefti, alanında uzman ve deneyimli bir diş hekimi tarafından gerçekleştirilmelidir. Hastanın kemik dokusunun kullanıldığı durumlarda, genellikle çene altından greft materyali alınır. Çene kemiği üzerinde sağlam bir yapı oluşturularak implant tedavisi için uygunluk sağlanır.

Kemik grefti, implant tedavisinin uygulanmasını sağlayacak uygun bir çene kemiği oluşturulması için faydalanılan etkili bir tedavidir. Kemik grefti prosedürü sayesinde diş implantı yapılacak hastaların çene kemiği eksikliği sorunları giderilir, dental implantlar için sağlıklı ve dayanıklı bir temel hazırlanır.

Kemik Grefti Kimlere Yapılır?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak çene kemiğinde meydana gelen kayıpların telafi edilmesi ve dental implant tedavisi için uygun bir temel oluşturulması için kemik grefti tedavisine başvurulur. Kemik grefti yapılmasını gerektiren bazı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

- Uzun süreli diş eksikliği: Çeşitli nedenlerle diş kaybı yaşanan ve uzun süreli diş eksikliği olan bölgede çene kemiğinin zayıflaması olasıdır. Zayıflamış bölgeye kemik grefti prosedürüyle kemik eklenmesi, çene kemiğinin güçlendirilmesini sağlayabilir.

- Çene kemiği yetersizliği: Doğuştan gelen yapısal sorunlar, genetik faktörler ya da travmaya bağlı oluşan yetersizlikler dolayısıyla çene kemiğinde yetersizlik bulunabilir. Bu durumda çene kemiğini güçlendirmek için kemik grefti prosedürüne başvurulabilir.

- Periodontal hastalıklar: Diş etlerinde ve çevre dokularda periodontal hastalıklara bağlı olarak hasar oluşabilir. Çene kemiğinde kemik kaybı oluşması hâlinde bu kayıpların telafi edilmesi için kemik grefti uygulanabilir.

- Yanlış protez kullanımı: Dişsizlik ya da uygun olmayan protezlerin kullanılması dolayısıyla çene kemiğinde kayıp yaşanabilir. Bu kayıpların kemik greftiyle tedavi edilmesi sonucu, implant tedavisi için uygun ortam sağlanması mümkün olabilir.

- Genetik faktörlere bağlı durumlar: Genetik nedenlerle zayıf çene kemiği yapısı olan kişilere kemik grefti tedavisi uygulanarak çene kemiğinin güçlendirilmesi sağlanabilir.

- Kazalar ya da travmatik olaylar: Kazalar, yaralanmalar ya da travmatik olaylar dolayısıyla çene kemiğinde hasar ortaya çıkabilir. Kemik grefti uygulanarak hasarlı bölgenin düzeltilmesi hedeflenebilir.

Kemik grefti tedavisinin sağladığı avantajlardan bazıları şu şekildedir:

- Eksik ya da hasarlı kemik dokusu kemik grefti tedavisi sayesinde onarılabilir ve yeniden oluşturulabilir.
- Diş implantlarını yerleştirmek için gerekli olan kemik dokusunu sağlayabilir.
- Kemik kaybını ve defnrmitesini düzeltebilir.
- Ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur.
- Fonksiyonel kayıpların geri kazandırılması sürecinde önemli bir rol oynayabilir.

Diş Kemik Grefti Çeşitleri Nelerdir?

Diş kemik grefti çeşitleri, uygulamanın yapılacağı hastanın ihtiyaçlarına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Diş kemik grefti çeşitleri aşağıda sıralandığı şekildedir:

Otojen greftler: Yüksek uyumluluğa sahip otojenik greftler, hastanın kendi vücudundan doku alınarak yapılır.

İzojen greftler: Doku uyumu sağlanmasının son derece önemli olduğu izolen greftler, bir başka canlıdan benzer dokular alınarak uygulanır.

Allojenik greftler: Genellikle bankalardan temin edilen allojenik greftler, aynı türden farklı genetik yapıya sahip donör dokuları kapsar.

Xejonik greftler: Genellikle hayvan kaynaklı olup farklı türlerden alınan dokulardır.

Yukarıda sıralanan diş kemik grefti çeşitleri, çene kemiğindeki kayıpları gidermek ve implant tedavisi için uygunluk sağlamak amacıyla kullanılır.

kemik grefti

Diş Kemiği Grefti Ağrılı Bir Tedavi mi?

Diş kemiği grefti, genellikle minimal düzeyde ağrı ve rahatsızlık hissine neden olur. Diğer yandan diş kemiği grefti tedavisi sırasında hissedilen ağrı; ağrı eşiğine, cerrahi müdahaleye karşı duyarlılığa ve uygulama bölgesine bağlı olarak hasta özelinde değişebilir.

Diş kemik grefti genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir prosedürdür. Uygulama bölgesinin lokal anesteziyle uyuşturulması, operasyon sırasında ağrı hissedilmesini önler. Prosedürün ardından hastalar hafif ila orta düzeyde rahatsızlık hissedebilir. İşlem sonrası oluşabilecek rahatsızlık hissi; operasyonun karmaşıklığına, kullanılan diş kemik grefti türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Prosedür sonrası oluşabilecek ağrı ve rahatsızlığın azaltılması için diş hekimlerinin reçete ettiği ağrı kesiciler ve anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Bu sayede, iyileşme sürecinin konforu optimize edilebilir.

Diş kemiği grefti tedavisinden sonra iyileşme süresi; hasta özelinde yapısal özelliklere ve kullanılan diş kemiği grefti türüne bağlı olarak farklılaşabilir. Ağrı ve rahatsızlık hissi genellikle birkaç gün içinde azalır, iyileşme süreci sorunsuz bir şekilde ilerler.

Diş Kemiği Grefti Nasıl Yapılır?

- Diş kemiği grefti tedavisinin ilk adımı, hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve çene kemiğindeki eksikliklerin belirlenmesidir.
- Hastaya lokal anestezi uygulanır.
- Uygun greft materyali seçilip kemik eksikliği bulunan bölgeye yerleştirilir.
- Çene kemiğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla kullanılan greft sabitlendikten sonra dikiş atılıp prosedür tamamlanır.
- Kemik grefti tedavisi genellikle lokal anestezi altında gerçekleştilir. Hasta özelinde gerek görülmesi hâlinde sedasyon uygulanması gündeme gelebilir.
- Kemik grefti işleminin süresi, kullanılan greft türüne ve işlemin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Diş Kemiği Grefti İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

Diş kemiği grefti iyileşme süreci; hastanın genel sağlık durumuna, kullanılan greft materyaline, hastanın prosedür sonrası diş hekiminin önerilerine ne kadar uyduğuna ve diğer çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir. İşlem sonrasındaki ilk 1 ila 2 hafta içinde hafif düzeyde ağrı, şişlik ve kanama görülebilir. Diş hekiminin reçete ettiği ilaçların düzenli olarak kullanılmasıyla bu süreçte hastanın konforu optimize edilebilir.

Diş kemiği grefti prosedüründen sonraki birkaç hafta ila birkaç ay içinde greft materyalinin çene kemiğiyle bütünleşme süreci başlar. Uzun vadeli iyileşmenin sağlanması için birkaç aylık bir süreye gereksinim duyulur. Bu süreç tamamlandıktan sonra diş implantı uygulanabilir.

Kemal grefti tedavisinden sonraki iyileşme süreci boyunca tedavi bölgesi temiz tutulmalı, gerekli ağız içi bakımlar aksatılmamalıdır. İşlemden sonra ağız hijyenine gereken özenin gösterilmemesi, enfeksiyon ve çeşitli diş problemleri yaşanmasına neden olabilir. Kemik grefti tedavisini izleyen ilk birkaç gün boyunca yumuşak yiyecekler tüketilmeli ve çok sıcak içecekler tüketmekten kaçınılmalıdır.

Kesi yerinde kan birikmesini önlemek için ilk 3 gün süreyle başı yüksekte tutarak uyunması önerilir. İşlemden sonra genellikle 3 ay içinde kemik grefti yapılan bölgede istenen kemik yoğunluğuna erişilir. Bu süreç içerisinde diş hekiminin talep ettiği kontrollere gidilmesi aksatılmamalıdır.

Kemik Greftleri Nasıl Çalışır?

Kemik greftleri, çene kemiği ya da diş eti üzerinde eksik olan kemik dokusunu yerine koymak veya yenilemek için kullanılır. Çeşitli yollarla çalışan kemik greftleri, kemik yenilenmesini teşvik eder.

- Kemik grefti materyali, kemik eksikliği olan bölgeye yerleştirildiğinde, bölgede yeni kemik oluşumunu teşvik eder. Greft materyali, çevredeki canlı dokularla birleşir ve yeni kemik dokusunun oluşmasını destekler.

- Kemik greftleri, çoğu zaman eksik kemik dokusunu yerine koymak için bir iskelet görevini üstlenir. İmplant yerleştirme gibi prosedürlerde ya da diş çekiminden sonra kemik kaybını önlemek için destekleyici materyal olarak kullanılabilir.

- Kemik greftleri, kemik hücrelerinin eksik bölgeye yerleşmesini ve çoğalmasını teşvik eder. Bu, greft materyalinin çevredeki canlı dokularla uyumlu olmasına ve kemik hücrelerinin greft materyaline kolayca yerleşmesine bağlıdır.

- Kemik greftleri, vücuttaki doğal iyileşme sürecinin hızlandırılmasını ve kemik yenilenmesini tetikleyebilir. Greft materyali, çevredeki hücrelerle etkileşime girer, inflamatuar tepkileri ve doku rejenerasyonunu teşvik edebilir.

- Kemik greftleri, eksik olan kemik dokusunun hacmini ve yoğunluğunu artırmaya yardımcı olabilir. Böylece, çene kemiği ya da diş eti üzerindeki kemik kaybı telafi edilebilir. İmplant ve protez gibi yapılar böylece daha sağlam bir temele oturtulabilir.

Son Güncelleme: 01.04.2024
Tedavi Süreci
Kalış Süresi
1 gün
Ziyaret Sayısı
Tedavi Süresi
Anestezi
İyileşme Süresi
4-6 ay
Takip Ziyareti
-
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın 
4.6
Toplam 174 Değerlendirme Üzerinden
google
nur dündar
25.08.2022

Dr Kardelen hanım ve asistini gayet Güler yüzlü, sakin ve anlayışlı davrandılar. Çok teşekkür ediyoruz. (Translated by Google) Dr. Kardelen and her assistant were very friendly, calm and understanding. Thank you very much.

google
Gokhan Ergil
25.08.2022

Başta doktorumuz Emre ÜNLÜ ve Melis Hanım` ın ilgi ve alakaları muhteşem. Korkusu olanlara tavsiyem mosdent e gidin. Doktorumuzun eli çok hafif ve aynı zamanda psikolog gibi korkularınızdan arındırıyor. (Translated by Google) The interest and relevance of our doctor Emre ÜNLÜ and Ms. Melis are amazing. My advice to those who are afraid, go to mosdent. Our doctor's hand is very light and at the same time relieves you of your fears like a psychologist.

google
Emre Duru
22.08.2022

MR. Hakan and Ömer, we have known each other more than 25 years, they were my dentist when I was young and now they are my family’s dentist. While living in Turkey, Eastern Europe, Russia and now in America, anytime I needed , I took the first flight and visited them, they always found a time for us, took good care of us, did quick and perfect job, never needed to come back. Perfect customer service, great care and attention , full service , affordable prices and extremely qualified team. Recently another great service for my entire family. Always happy , and always recommending. Thank you MOS Dental team.

google
Ekin Padak
18.08.2022

doktor gözde hanım ve emre bey çok rahat çok profesyoneller özellikle melis hanım aileden birisi gibi çok ilgili ve çok samimi ??? (Translated by Google) Doctor Gözde and Mr. Emre are very comfortable, very professionals, especially Ms. Melis is very caring and very sincere like a family member ???

google
Salih Baki
12.08.2022

Baki Ailesi olarak hastanenizde bulunan butun personellerin ilgi ve alakalarını tedavi boyunca eksik etmeyen Doktarlarina ve personellerine özellikle Melis hanıma çok teşekkür ederiz (Translated by Google) As Baki Family, we would like to thank the Doctors and staff, especially Ms. Melis, who did not miss the interest and relevance of all the staff in your hospital throughout the treatment.

Hemen Randevu Oluşturun!
CTA Form | TR
Hemen Randevu Oluşturun!
CTA Form | TR
© 1992-2024 Tüm hakları saklıdır. MosDent, Özel Bahçelievler Mos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ticari markasıdır. Kayıtlı adresimiz Bahçelievler Mahallesi Naci Kasım Sokak 2/3 Bahçelievler 34180 İstanbul - Türkiye
Son güncelleme: 02.03.2024 11.06

İnternet Sitesi: FocalHaus.com
magnifiercross
MosDent Diş Hastanesi

MosDent Diş Hastanesi

Çünkü gülümsemek sağlıktır

I will be back soon

MosDent Diş Hastanesi
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Whatsapp WhatsApp